Blog

Det frie friluftsliv

Hva er «det frie friluftsliv»? Til sjøs? PÅ land?

Jeg antar at det spørsmålet kan gi mange forskjellige svar.